SFK Flygklubb

Siljansnäs FK en gemytlig klubb med trivsam timrad klubbstuga med komplett kök, storstuga med öppen spis, TV, dator, trådlös Wi-Fi, dusch och toalett, enkla övernattningsstugor, camping samt sommartid bastuhus/duschar. Hotell, stugbyar och familjecamping med bad inom 3 km.
Siljansnäs FK är en del av:

(klicka)

FLYG med oss !
Se Siljan från ovan eller ta en provstart i segel- eller motorflyg!

Presentkort ordnas!
Välkommen för samråd och info inför en fantastisk, annorlunda upplevelse!
Ingmar Lind tel 070-3911150 eller e-maila lindingmar@hotmail.com så kommer "all" info i retur!

Search
« * Penninggåva till SFK | Main | * Protokoll från styrelsemöte 23 september »
måndag
jan262015

* Styrelsemötesprotokoll 20150203

Årets första styrelsemöte ägde rum tisdagen den 3. februari kl 19 i airparken, Vindmyrevägen 33, Siljansnäs.

11 medlemmar var närvarande till ett mycket trevligt och innehålsrikt möte. Protokollet kommer att mailas till alla medlemmar. Om det inte dyker upp i Din in-box ka det bero på att vi inte har Din mail-adress eller att Du har bytt mail-adress. Är det tillfället ska Du meddela detta till sekreteraren Ingrid Muus på mail adressen muus@dadlnet.dk så att Du också kan få del av de beslut, som fattas av Din styrelse i Din flygklubb.

Dessuttom som vanligt kommer protokollet att finnas i Styrelsepärmen i klubbstugan

Ingrid

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>