Search
SFK Flygklubb

Siljansnäs FK en gemytlig klubb med trivsam timrad klubbstuga med komplett kök, storstuga med öppen spis, TV, dator, trådlös Wi-Fi, dusch och toalett, enkla övernattningsstugor, camping samt sommartid bastuhus/duschar. Hotell, stugbyar och familjecamping med bad inom 3 km.
Siljansnäs FK är en del av:

(klicka)

FLYG med oss !
Se Siljan från ovan eller ta en provstart i segel- eller motorflyg!

Presentkort ordnas!
Välkommen för samråd och info inför en fantastisk, annorlunda upplevelse!
Ingmar Lind tel 070-3911150 eller e-maila lindingmar@hotmail.com så kommer "all" info i retur!

« * Ordinarie styrelsemöte lö 11 april kl 10 i klubbstugan | Main | * Styrelsemötesprotokoll 20150203 »
fredag
mar062015

* Penninggåva till SFK

Det är med stor glädja styrelsen berättar att en stor penninggåva har skänkts av vårt medlem Stig Persson, Insjön. Stig läste om VPS' motorhavariet och styrelsesbeslutet om att höja banklånet för att kunna betala en ny motor till vårt klubbflyg. Stig tyckte att det var onödigt att klubben skulle dra på sig att betala dyra räntor och beslöt att skänka klubben en summa om 50.000Skr vilket totalfinansierar motorköpet. Denna generösa gåva friar således klubbens ekonomi för en stor belastning.

Stort tack till Stig Persson från hela styrelsen på klubbens vägnar.

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>