SFK Flygklubb

Siljansnäs FK en gemytlig klubb med trivsam timrad klubbstuga med komplett kök, storstuga med öppen spis, TV, dator, trådlös Wi-Fi, dusch och toalett, enkla övernattningsstugor, camping samt sommartid bastuhus/duschar. Hotell, stugbyar och familjecamping med bad inom 3 km.
Siljansnäs FK är en del av:

(klicka)

FLYG med oss !
Se Siljan från ovan eller ta en provstart i segel- eller motorflyg!

Presentkort ordnas!
Välkommen för samråd och info inför en fantastisk, annorlunda upplevelse!
Ingmar Lind tel 070-3911150 eller e-maila lindingmar@hotmail.com så kommer "all" info i retur!

Search
« * Årsmötesprotokollet | Main | * Ordinarie styrelsemöte lö 11 april kl 10 i klubbstugan »
måndag
apr202015

* Årsmötet 2015

Då var årsmötet över. 22 medlemmar var med om att avgöra huruvida styrelsen hade förvaltat klubbens tillgånger på ansvarsfullt sätt under det gångna verksametsåret och om styrelsens förslag till framtida verksamhet och den budgetten som ska säkra genomförandet var acceptabel och förnuftig. Årsmötet är klubbens överste myndighet, och denna myndighet ansåg att styrelsens arbete under verksamhetsåret 2014 varit ansvarsfullt och att planerne för 2015 ser förnuftiga ut. Nya styrelsen är sammansatt presis som gamla, och Peter Muus tackade ja till ett år till som ordförande för Siljansnäs Flyggklubb.

I samband med mötets avsllutande hedrades Stig Persson för sin generösa donation till klubben, som säkrade att VPS'en förses med ny motor efter motorhaveriet.

Rune Leander tilldelades OLC-Cup'en en nyinstiftat vandringspokal som ges till den som har segelflugit flest timmar under det gångna året.

Efter mötet hade vi fruktansvärd go mat från Buffils Anna i vårt trevliga klubbhus. Kolla gärna galleri-knappen, der finns bilder.

Protokollet dyker upp så fort som möjligt i din e-postlåda eller din vanliga postlåda. Det finns även tillgängligt i Styrelsepärmen 2010- i klubbstugan inom kort tid.

References (8)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  siljansnasfk - Från styrelsen - * Årsmötet
 • Response
  Response: best fish finder
  siljansnasfk - Från styrelsen - * Årsmötet
 • Response
  blog topic
 • Response
  siljansnasfk - Från styrelsen - * Årsmötet
 • Response
  blog topic
 • Response
  Response: best fish finder
  siljansnasfk - Från styrelsen - * Årsmötet
 • Response
  Response: best fish finders
  blog topic
 • Response
  siljansnasfk - Från styrelsen - * Årsmötet

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>