SFK Flygklubb

Siljansnäs FK en gemytlig klubb med trivsam timrad klubbstuga med komplett kök, storstuga med öppen spis, TV, dator, trådlös Wi-Fi, dusch och toalett, enkla övernattningsstugor, camping samt sommartid bastuhus/duschar. Hotell, stugbyar och familjecamping med bad inom 3 km.
Siljansnäs FK är en del av:

(klicka)

FLYG med oss !
Se Siljan från ovan eller ta en provstart i segel- eller motorflyg!

Presentkort ordnas!
Välkommen för samråd och info inför en fantastisk, annorlunda upplevelse!
Ingmar Lind tel 070-3911150 eller e-maila lindingmar@hotmail.com så kommer "all" info i retur!

Search
« *Ordinarie styrelsemöte torsdagen den 23/2 kl 1900 i Fredrik Pelleberges hangar Vindmyrevägen 33 Siljan Airpark | Main | *Ordinarie styrelsemöte söndagen den 7/8 kl 10.30 i klubbstugan »
lördag
okt082016

*Ordinarie styrelsemöte måndagen den 24/10 kl 1900 i klubbstugan

Som vanligt är alla klubmedlemmar välkomna att ta del i diskussionerne om våran flygklubb. Det bjuds även på en kopp kaffe och möjligtvis nåt gott i kakvägen - ho vet?

Välkomna!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>