SFK Flygklubb

Siljansnäs FK en gemytlig klubb med trivsam timrad klubbstuga med komplett kök, storstuga med öppen spis, TV, dator, trådlös Wi-Fi, dusch och toalett, enkla övernattningsstugor, camping samt sommartid bastuhus/duschar. Hotell, stugbyar och familjecamping med bad inom 3 km.
Siljansnäs FK är en del av:

(klicka)

FLYG med oss !
Se Siljan från ovan eller ta en provstart i segel- eller motorflyg!

Presentkort ordnas!
Välkommen för samråd och info inför en fantastisk, annorlunda upplevelse!
Ingmar Lind tel 070-3911150 eller e-maila lindingmar@hotmail.com så kommer "all" info i retur!

Search
« * Kräftstjärtsvängen i framtiden diskuteras onsdag 13/7 kl 19 | Main | * Ordinarie Styrelsemöte lördagen 23 april kl 14 i klubbstugan. »
tisdag
maj032016

Gamla hangaren såld!

 

Förrättning avslutad. Gamla hangarn övergått till nya ägaren 1 juni 2016.

OBS! Budgivning avslutad, avvakter undertecknad av köpebrev.

Till salu

Klubben har tidigare försökt sälja ”Gamla hangaren" i norra änden men ingen nappade. Nu har en spekulant visat intresse och vi ger nu alla en sista chans att bjuda in på hangaren.

Hangaren står på klubbens mark och det gäller vanliga arrendebetingelser.

Övrig förutsättning för köpet är, att hangaren innan årets slut rustas upp med nytt, rödfärgat virke/plåt på alla fyra sidor och att en ny hangarport isättes.

Bud lämnas till Ingrid Muus muus@dadlnet.dk inom 2 veckor från dagens datum .

Styrelsen

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>