SFK Flygklubb

Siljansnäs FK en gemytlig klubb med trivsam timrad klubbstuga med komplett kök, storstuga med öppen spis, TV, dator, trådlös Wi-Fi, dusch och toalett, enkla övernattningsstugor, camping samt sommartid bastuhus/duschar. Hotell, stugbyar och familjecamping med bad inom 3 km.
Siljansnäs FK är en del av:

(klicka)

FLYG med oss !
Se Siljan från ovan eller ta en provstart i segel- eller motorflyg!

Presentkort ordnas!
Välkommen för samråd och info inför en fantastisk, annorlunda upplevelse!
Ingmar Lind tel 070-3911150 eller e-maila lindingmar@hotmail.com så kommer "all" info i retur!

Search
« *Ordinarie styrelsemöte söndagen den 7/8 kl 10.30 i klubbstugan | Main | Gamla hangaren såld! »
söndag
jul102016

* Kräftstjärtsvängen i framtiden diskuteras onsdag 13/7 kl 19

Som ni kanske minns från årsmötet fick styrelsen i uppdrag att ordna en diskussionsmöjlighet angående Kräftstjärtsvängens framtida utformning efter idéupplägg från Wanja och Johan Hammarström och motion från Carl Rönn.

Grillkvällen onsdag 13/7 vill vi diskutera detta så att idéer och synpunkter kan komma fritt fram. Det gäller Kräftis 2018, så det är gott om tid att överväga och diskutera. Det viktiga är att idéer kommer fram så at styrelsen sen kan träffa beslut om hur framtiden ska se ut för Kräftis.

Välkommen därför i Siljansnäs Flygklubb onsdag 13/7 kl 19 och tala om hur du tycker Kräftis ska utveckla sig i framtiden.

Vi eldar i grillen kl 18, så om du vill grilla ditt medhavande är du välkommen till detta också. Dryck går att köpa i klubben.

Välkommen!

Ingrid Muus, sekreterare Siljansnäs Flygklubb

www.siljansnasfk.com

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>