SFK Flygklubb

Siljansnäs FK en gemytlig klubb med trivsam timrad klubbstuga med komplett kök, storstuga med öppen spis, TV, dator, trådlös Wi-Fi, dusch och toalett, enkla övernattningsstugor, camping samt sommartid bastuhus/duschar. Hotell, stugbyar och familjecamping med bad inom 3 km.
Siljansnäs FK är en del av:

(klicka)

FLYG med oss !
Se Siljan från ovan eller ta en provstart i segel- eller motorflyg!

Presentkort ordnas!
Välkommen för samråd och info inför en fantastisk, annorlunda upplevelse!
Ingmar Lind tel 070-3911150 eller e-maila lindingmar@hotmail.com så kommer "all" info i retur!

Search
Main | *Ordinarie styrelsemöte måndagen den 24/10 kl 1900 i klubbstugan »
tisdag
feb142017

*Ordinarie styrelsemöte torsdagen den 23/2 kl 1900 i Fredrik Pelleberges hangar Vindmyrevägen 33 Siljan Airpark

Siljansnäs Flygkklubb har ordinarie öppet styrelsemöte torsdagen 23 februari kl 19. Alla varmt välkomna till att diskutera styrelsens arbete. Snart är det årsmöte, 29 april kl 13 i Flygklubben, styrelsen börjar förbereda sig och välkomnar dina input till hur klubben ska fortsätta utvecklas.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>