SFK Flygklubb

Siljansnäs FK en gemytlig klubb med trivsam timrad klubbstuga med komplett kök, storstuga med öppen spis, TV, dator, trådlös Wi-Fi, dusch och toalett, enkla övernattningsstugor, camping samt sommartid bastuhus/duschar. Hotell, stugbyar och familjecamping med bad inom 3 km.
Siljansnäs FK är en del av:

(klicka)

FLYG med oss !
Se Siljan från ovan eller ta en provstart i segel- eller motorflyg!

Presentkort ordnas!
Välkommen för samråd och info inför en fantastisk, annorlunda upplevelse!
Ingmar Lind tel 070-3911150 eller e-maila lindingmar@hotmail.com så kommer "all" info i retur!

Search

Årsmötet gick av stapeln 29 april 2017 under ledning av mötesordförande Åke Stormats.

20 röstberättigade medlemmar deltog förutom en hel del "vänner och bekanta".

Dagordningen flöt elegant och som sista punkt avtackades klubbens ordförande och sekreterare sedan fem år Peter och Ingrid Muus med starka applåder, vitsippor och en prydnadshäst.

Mötesprotokoll är e-mailade till samtliga medlemmar, originalhandlingarna finns i protokollspärmen i klubbstugan.

måndag
apr062015

* Ordinarie styrelsemöte lö 11 april kl 10 i klubbstugan

Som vanligt är alla medlemmar välkomna att delta i styrelsemöten. Vi förbereder årsmöte plus en del annat. Agendan finns att läsa i Styrelsepärmen 2010-

Välkomna!

fredag
mar062015

* Penninggåva till SFK

Det är med stor glädja styrelsen berättar att en stor penninggåva har skänkts av vårt medlem Stig Persson, Insjön. Stig läste om VPS' motorhavariet och styrelsesbeslutet om att höja banklånet för att kunna betala en ny motor till vårt klubbflyg. Stig tyckte att det var onödigt att klubben skulle dra på sig att betala dyra räntor och beslöt att skänka klubben en summa om 50.000Skr vilket totalfinansierar motorköpet. Denna generösa gåva friar således klubbens ekonomi för en stor belastning.

Stort tack till Stig Persson från hela styrelsen på klubbens vägnar.

måndag
jan262015

* Styrelsemötesprotokoll 20150203

Årets första styrelsemöte ägde rum tisdagen den 3. februari kl 19 i airparken, Vindmyrevägen 33, Siljansnäs.

11 medlemmar var närvarande till ett mycket trevligt och innehålsrikt möte. Protokollet kommer att mailas till alla medlemmar. Om det inte dyker upp i Din in-box ka det bero på att vi inte har Din mail-adress eller att Du har bytt mail-adress. Är det tillfället ska Du meddela detta till sekreteraren Ingrid Muus på mail adressen muus@dadlnet.dk så att Du också kan få del av de beslut, som fattas av Din styrelse i Din flygklubb.

Dessuttom som vanligt kommer protokollet att finnas i Styrelsepärmen i klubbstugan

Ingrid

onsdag
okt012014

* Protokoll från styrelsemöte 23 september

Nu har protokollet från styrelsemötet i september mejlats till medlemmarna.

Om Du inte har fått ett protokoll i din in-box kan det bero på att vi inte har din e-mail adress eller att Du har bytt e-mail adress. Om det är så är vi tacksamma om Du meddelar detta till sekreteraren

Ingrid Muus muus@dadlnet.dk eller till Ingmar Lind. 

Till de medlemmarna som inte har skaffat sig e-mail adress vill protokollet komma per snail mail inom kort

Protokollet är även som vanligt tillgängligt i Styrelsepärmen 2010- som Du hittar i klubbstugan.

lördag
sep132014

* Öppet styrelsemöte tis 23 sept kl 19!

Page 1 ... 2 3 4 5 6 ... 9 Next 5 Entries »