SFK Flygklubb

Siljansnäs FK en gemytlig klubb med trivsam timrad klubbstuga med komplett kök, storstuga med öppen spis, TV, dator, trådlös Wi-Fi, dusch och toalett, enkla övernattningsstugor, camping samt sommartid bastuhus/duschar. Hotell, stugbyar och familjecamping med bad inom 3 km.
Siljansnäs FK är en del av:

(klicka)

FLYG med oss !
Se Siljan från ovan eller ta en provstart i segel- eller motorflyg!

Presentkort ordnas!
Välkommen för samråd och info inför en fantastisk, annorlunda upplevelse!
Ingmar Lind tel 070-3911150 eller e-maila lindingmar@hotmail.com så kommer "all" info i retur!

Search

Årsmötet gick av stapeln 29 april 2017 under ledning av mötesordförande Åke Stormats.

20 röstberättigade medlemmar deltog förutom en hel del "vänner och bekanta".

Dagordningen flöt elegant och som sista punkt avtackades klubbens ordförande och sekreterare sedan fem år Peter och Ingrid Muus med starka applåder, vitsippor och en prydnadshäst.

Mötesprotokoll är e-mailade till samtliga medlemmar, originalhandlingarna finns i protokollspärmen i klubbstugan.

torsdag
jul102014

* Styrelsemöte 18 juli kl 1600 i klubbstugan

Välkommen till styrelsemöte. Kom gärna och delta i diskussion om Din flygklubb.

Kaffe ingår :o)

Dagordning har mailats till alla medlemmar i dag 10 juli.

måndag
apr282014

* Ny styrelse i Siljansnäs Flygklubb

Efter årsmötet 2014 ser styrelsen i Siljansnäs Flygklubb ut så här:

Ordförande: Peter Muus

Kassör: Fredrik Pellebergs

Sekreterare: Ingrid Muus (suppleant)

Ledamöter : Mats Sanfridson,  Johan Riis och Anders Kjellberg

Suppleanter: Ingrid Muus och Rune Leander

måndag
apr142014

*Årsmöte i Siljansnäs Flygklubb 26 april kl 1600 i klubbstugan

Idag 14 april mailas eller postas relevant material för årsmötet i flygklubben, dvs agenda, verksamhetsberättelse 2013, resultat- och balansräkning 2013, revisionsberättelse 2013, styrelsens förslag till budget 2014 och valberedningens förslag 2014.

Det har inte inkommit motioner till styrelsen.

Alla ovanstående dokument finns också tillgängliga i Styrelsepärm 2010- i klubbstugan.

Årsmötet är klubbens högsta myndighet. Det är årsmötet som bestämmer, hur klubbens liv ska vara och förvaltas. Därför är det viktigt att Du som medlem deltar och röster.

Rösträtt har Du om Du har betalt Din medlemsavgift och om Du fyller lägst 15 år under 2014.

Rösträtt kan utöves genom ombud. Ombud får ej företträda mer än en medlem. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet

 

fredag
apr112014

*Styrelsemöte 24. april kl 19 i klubbstugan.

*Styrelsemöte 24. april kl 19 i klubbstugan.

Dette styrelsemöte vill primärt omhandla förberedelse för årsmötet den 26. april.

Välkommen!

torsdag
mar062014

*Styrelsemöte i Siljansnäs Flygklubb den 15. mars AVLYST!!

Tyvärr var vi tvungna att avlysa mötet den 15. mars. Vi arbetar på att få till ett möte innan årsmötet. När datum är spikat kommer vi att maila till alla medlemmar och även annoncera här på  hemsidan

Page 1 ... 3 4 5 6 7 ... 9 Next 5 Entries »